فارسی
    ENGLISH

   ته باز یا ته بسته 
پلی استر
فلزی
استخوانی

   یکسره

پلی استر
فلزی
استخوانی
   سرزیپ
استاندارد
  پلی استر
  استخوانی
  فلزی
دسته فانتزی
   زیپ چسبان 
 

         
زیپ ته باز یا ته بسته استخوانی   زیپ ته باز یا ته بسته استخوانی   زیپ ته باز یا ته بسته استخوانی
DF-3001   DF-3002   DF-5001
زیپ نمره 3   زیپ نمره 3   زیپ نمره 5
   
       
زیپ ته باز یا ته بسته استخوانی   زیپ ته باز یا ته بسته استخوانی   زیپ ته باز یا ته بسته استخوانی
DF-5002   DF-5003   DF-5004
زیپ نمره 5   زیپ نمره 5   زیپ نمره 5
   
       
زیپ ته باز یا ته بسته استخوانی   زیپ ته باز یا ته بسته استخوانی   زیپ ته باز یا ته بسته استخوانی
DF-5005   DF-5006   DF-5007
زیپ نمره 5   زیپ نمره 5   زیپ نمره 5
   
 

صفحه شماره: 1 2


خانه  |  درباره ما ارتباط با ما

Tel:(+98)21-88800600  |  Fax:(+98)21-22733974  | Email : info@kiazip.com
تهران ، میدان دکتر فاطمی ، ساختمان28 ، طبقه سوم ، شماره 10
Powered by GTIT