فارسی
    ENGLISH

   ته باز یا ته بسته 
پلی استر
فلزی
استخوانی

   یکسره

پلی استر
فلزی
استخوانی
   سرزیپ
استاندارد
  پلی استر
  استخوانی
  فلزی
دسته فانتزی
   زیپ چسبان 
 

         
زیپ یکسره استخوانی   زیپ یکسره استخوانی   زیپ یکسره استخوانی
DC-3001   DC-5001   DC-5002
زیپ نمره 3   زیپ نمره 5   زیپ نمره 5
   
       
زیپ یکسره استخوانی   زیپ یکسره استخوانی   زیپ یکسره استخوانی
DC-5003   DC-5004   DC-5005
زیپ نمره 5   زیپ نمره 5   زیپ نمره 5
   
       
زیپ یکسره استخوانی   زیپ یکسره استخوانی   زیپ یکسره استخوانی
DC-5006   DC-5007   DC-5008
زیپ نمره 5   زیپ نمره 5   زیپ نمره 5
   
 

صفحه شماره: 1 2


خانه  |  درباره ما ارتباط با ما

Tel:(+98)21-88800600  |  Fax:(+98)21-22733974  | Email : info@kiazip.com
تهران ، میدان دکتر فاطمی ، ساختمان28 ، طبقه سوم ، شماره 10
Powered by GTIT