فارسی
    ENGLISH

 
 
 
 

  دفتر مرکزی شرکت کیازیپ

    تهران ، میدان دکتر فاطمی ، ابتدای خیابان گمنام،خیابان جهان مهر ، خیابان بوعلی سینا غربی، شماره 57

Fax:(+98)21-88950675 

Tel:(+98)21-88963344-88950676-7 

Email : kiazip@jamejam.net
 
 
نام :   
نام شرکت :  
آدرس ایمیل :  
تلفن :   
دورنگار :   

توضیحات : 

 

  

 

 


خانه  |  درباره ما ارتباط با ما

Tel:(+98)21-88963344-88950676-7  |  Fax:(+98)21-88950675  | Email : kiazip@jamejam.net
تهران ، میدان دکتر فاطمی ، ابتدای خیابان گمنام،خیابان جهان مهر ، خیابان بوعلی سینا غربی، شماره 57
Powered by GTIT